Kárpát-medencei Agrár és Vidékfejlesztési Innovációs Központ

A Szent István Egyetem (SZIE) Kárpát-medencei kapcsolatrendszere egy öt országra (Magyarország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Ukrajna) kiterjedő háló. A SZIE Kárpát-medencei Agrár és Vidékfejlesztési Innovációs Központjának (KAVIK) célja egy olyan hálózati rendszer kialakítása, mely Kárpát-medencei szinten fogja össze a magyarlakta területeket oktatási, kutatási és fejlesztési céllal. Teszi ezt a felsőoktatás (külhoni kihelyezett képzések), a felnőttképzés, az agráriumhoz kapcsolódó szervezetek, a piaci szféra és az államigazgatás területeinek összehangolásával, a határon túli magyarság szülőföldön való boldogulásának érdekében.

A szervezet tevékenysége:

  • a nemzetstratégiákban megfogalmazott alapelvek és a helyi igényfelmérések mentén az Egyetem határon túli területeken megvalósított kihelyezett képzéseinek tervezése és koordinálása
  • a külhoni kihelyezett képzésben résztvevő karokkal összehangolt oktatásszervezési feladatok
  • a kialakítás alatt lévő Kárpát-medencei hálózatrendszerben felmerülő programok szervezési, koordinálási feladatai
  • tanulmányutak szervezése a SZIE külhoni felsőoktatási képzésein tanuló hallgatók, valamint felnőttképzési programjain résztvevők számára
  • felnőtt- és továbbképzésekre való igények felmérése a külhoni képzési területeken (Felvidék, Kárpátalja, Székelyföld, Vajdaság), valamint azok szervezése
  • a Makovecz Programmal (Kárpát-medencei mobilitás) kapcsolatos szervezési, toborzási és lebonyolítási feladatok
  • kapcsolatépítés és közös programok kidolgozása, megvalósítása egyéb hazai és külhoni szervezetekkel
  • a határon túli területeken indított gazdaságfejlesztési programokkal kapcsolatos szakmai feladatok
  • öt országra kiterjedő pályázati lehetőségek felkutatása és az azokkal kapcsolatos komplex, hálózati szemléletű anyagok kidolgozása hazai és Európai Uniós szinten

A Szent István Egyetem külhoni képzési helyszínei

BEREGSZÁSZ
Kihelyezett képzések 19 éve;
jelenleg 4 alapszak

CSÍKSZEREDA
Kihelyezett képzések 27 éve;
jelenleg 2 mesterszak

KOMÁROM
ÚJ kihelyezett képzési helyszín;
jelenleg 2 alapszak

ZENTA
Kihelyezett képzések 22 éve;
jelenleg 3 alapszak